קליטת נתוני ספקים משע"מ – מערכת 1000

ניכוי מס – קליטת נתוני ספקים בפריוריטי

נציבות המס מאפשרת בימים אלו לקבל מידע בזמן אמת ע"ב נתוני מערכת שע"מ לשימוש חברות הנדרשות לנכות מס כמבוקש בחוק.
הפעם נתאר בפניכם כיצד ניתן לייצא נתוני ספקים למאגר מערכת שע"מ ולקבל כפלט את נתוני ניכוי מס במקור של הספקים.

חשוב לציין שבמערכת פריוריטי קיימים ממשקים לשתי המערכות הרלוונטיות – מערכת 1000 ומערכת מבזק :

  • מערכת 1000 – הנותנת מענה לחברות שיש להם עד 1000 ספקים.
  • מערכת מבזק – באמצעותה יתקבל מענה לחברות העובדות 1000 ספקים ומעלה.

בפוסט הבא נדגים את תאור הממשק מול מערכת 1000 , הפעילות מול מערכת מבזק תתבצע באופן דומה.

צעדי הכנה בפריוריטי ליצוא נתוני ספקים למערכת שע"מ

עבור כל ספק אותו מעוניינים לכלול בקובץ, יש להיכנס למסך הגדרות כספים לספקים ולוודא ש:

1. העמודה חייב בדווח מסומנת.

2. בשדה מס.זהות/תיק מס הכנסה ו/או מספר תיק במע"מ נרשם ערך. (רצוי בשניהם).

3. בשדה ניכוי מס במקור מקסימלי נרשם ערך "101- ניכוי מס במקור ספקים"

   פירוט אופן הביצוע

1. כניסה לנתיב הבא : כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > הגדרות נתוני כספים >הגדרות כספים לספקים

2. איתור ספקים רלוונטיים לדיווח (לרב ניתן לשלוף לפי קידומת הספקים בארץ )

3. מעבר למצב טבלאי F4 .

4. לחיצה על כותרת השדה חייב בדיווח ובדיקה שכל הספקים הרלוונטיים מסומנים.

5. לחיצה על כותרת השדה מס זהות/תיק מס הכנסה ובדיקה שלכל הספקים הרלוונטיים יש ערכים.

6. לחיצה על כותרת השדה קוד ניכוי מס מקסימלי ובדיקה שלכל הספקים הרלבנטיים מוגדר הערך 101 – ניכוי מס במקור מספקים.

יצירת קובץ בפריוריטי לטעינה במערכת 1000

יש לעבור לנתיב כספים > הנהלת חשבונות > דו"חות כספיים > מיסים > ניכוי מס במקור > נתונים משע"מ – מערכת 1000 ןלהריץ את התוכנית הכנת קובץ למערכת 1000.

תוכנית זו מכינה קובץ עם פרטי הספקים מהפריוריטי ומיצאת אותו לתיקיית החברה הרלוונטית תחת ספריית:

../../system/load/company_name

לאחר ההפעלה, תוצג הודעה בה מצוין שם הקובץ שנוצר (sys1000.txt), והנתיב המדויק בו הוא נשמר.

ממשק יוצא – טעינת הקובץ שנוצר בפריוריטי למערכת 1000

באתר מס הכנסה –  https://www.misim.gov.il/gmfileishurim

• יש להזין את מספר תיק הניכויים ומספר הפנקס כפי שהתקבלו ממס הכנסה.

הערה: בשאלות בנושא זה, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של מס הכנסה בטלפונים:

1-222-4954 או 4954*.

• כדי לטעון את הקובץ שנוצר בפריוריטי למערכת 1000 יש ללחוץ על BROWSE , לבחור את תיקיית קליטת נתונים משע"מ (פר החברה הרלוונטית ) ושם לבחור את הקובץ SYS1000.

• לאחר טעינת הקובץ, יוצג מסך עם נתוני הספקים התקינים והשגויים.

1. לקבלת פירוט של הספקים, יש ללחוץ על הצגה (לא חובה )

2. לשמירת הקבצים, יש ללחוץ על שמירה.

הערה: יש ללחוץ פעמיים על שמירה: פעם אחת לשמירת קובץ התקינים, ופעם נוספת לשמירת קובץ השגויים.

ממשק נכנס – טעינת הקבצים שהתקבלו ממערכת 1000 חזרה למערכת פריוריטי

בפריוריטי – טיפול בקובץ התקינים (הספקים שנקלטו באופן תקין בשע"מ, עם נתוני ניכוי מס במקור מעודכנים).

1. יש להריץ את התכנית טעינת קובץ תקינים ממערכת 1000. יש לבחור את הנתיב בו נשמר קובץ התקינים מסעיף 2 לעיל.
(הערה: אם חלו שגיאות בעת הטעינה, הן תוצגנה בדו"ח טעינה – דו"ח שגיאות.)

2. על מנת לעדכן את נתוני הספקים שנקלטו במסך הגדרות כספים לספקים , יש להריץ את התוכנית עדכון נתוני ניכוי מס לספקים
המערכת תעדכן את העמודות: %ניכוי מס, בתוקף עד, אישור ספרים עד, לאחר עדכון נתוני הספק, תסומן העמודה נשלח לשע"מ ויעודכן תאריך עדכון.

3. על מנת לבדוק שעודכנו כל נתוני הספקים יש להכנס למסך נתונים ממערכת 1000 ולהריץ שאילתה על כל הרשומות במסך שהדגל 'נטען?' אינו מסומן עבורן, מומלץ להעביר את הנתונים לאקסל ולשמור לצורך בדיקה.

4. יש להריץ את התוכנית מחיקת הנתונים ממשטח הטעינה.

• בפריוריטי טיפול בקובץ השגויים (הספקים שלא ניתן היה לקלטם בשע"מ עקב בעיה כלשהי).

1. יש להריץ את התכנית טעינת קובץ שגויים ממערכת 1000. יש לבחור את הנתיב בו נשמר קובץ השגויים (כאמור לעיל).

2. כדי לעיין בנתונים שנטענו ובתאור הבעיות, יש להיכנס למסך נתונים ממערכת 1000.

3. עבור כל ספק, בהתאם לערך המוצג בעמודה תאור שגיאה, יש לתקן ידנית את העמודות המתאימות במסך הגדרות כספים לספקים.

4. יש ליצור קובץ חדש לשליחה למס הכנסה ולחזור על כל התהליך האמור לעיל .

arrow

2 מחשבות על “קליטת נתוני ספקים משע"מ – מערכת 1000

סגור לתגובות.