מניעת מלאי לא מקוזז ברצפת יצור

מלאי לא מקוזז במערכת פריוריטי נוצר ממצבים בהם המלאי ברצפת היצור צפוי להכנס ליתרה שלילית.
מצב זה מתרחש כאשר המערכת מנסה לקזז רכיבים ברצפת היצור לטובת המוצר המיוצר , אך אינה מאתרת אותם ברצפה, וע"כ דיווח היצור גורם ל 'מלאי לא מקוזז' .
לחילופין מצב זה עשוי להגרם כאשר מתבצע דילוג על פעולות בתהליך היצור של פקודת העבודה.
 יתרות 'מלאי לא מקוזז' יוצגו כיתרה שלילית ברצפת היצור לאחר הרצת תוכנית 'רישום צובר לתאריך'.

הפיתוח הבא ימנע הווצרות מלאי לא מקוזז או מלאי שלילי בגין דיווחי יצור :

במסגרת הפיתוח יתווספו הודעות אזהרה בכל מצב בו מתבצע דיווח יצור העשוי לגרום ליתרה שלילית ברצפת היצור.
> כזכור הודעות אזהרה ניתן להפוך בסייר ההרשאות עבור קבוצות ההרשאות השונות להודעות שגיאה , אך משאירות אופציה למנהל המערכת במקרים חריגים להתעלם מהן .

הפיתוח מונע את המצבים המתוארים מטה ומתייחס הן לפריטים בשיטת ניפוק  באלק והן לפריטים המנופקים לזווד .

  • מניעת דיווח יצור על פעולה מתקדמת בתהליך היצור לפני שבוצע דיווח על כמות כוללת זהה או גדולה מפעולות התהליך הקודמות.
  • מניעת דיווח על פעולה בתהליך של מוצר סופי הגורעת רכיבים שטרם הועברו לרצפת היצור ומיועדים להגרע בפעולה זו  .
  • מניעת מצב בו מתבצעת מחיקה של  דיווח יצור  או הקטנת כמות בפעולה שכבר דיווחה לאחר שכבר דווחה אחריה הפעולה העוקבת .
  • מניעת אפשרות למחיקת פעולה או הקטנת כמות בפעולה האחרונה בתהליך הפק"ע, בגינה עבר המלאי למחסן התוצ"ג , במצב בו  תנועה זו תיצור מלאי שלילי במחסן התוצ"ג.
  • מניעת אפשרות לביצוע קבלת סחורה מקבלן משנה (קב"מ) במצב בו לא הועברה לרצפת היצור של קבלן המשנה כמות הרכיבים המספקת לצורך קיזוזם בהתאם מרצפת הקב"מ בשלב דיווח תעודת הקבלה היוצרת ברקע דיווח יצור וקיזוז הרכיבים בהתאמה.

לפרטים נוספים והזמנת המוצר אתם מוזמנים ליצור קשר:

צביקה פרידמן
פריטק מערכות מידע
zvika@freetech.co.il
נייד 054-7280078