שריון מלאי רכיבים להזמנות / פק"עות

זמינות מוצרים עם פרוט הקצאה של מק"ט בן להזמנות לקוח ופק"עות 

  • דוח המפוצץ את רשימת הזווד למק"ט ומציג ברמת כל רכיב בעץ את הכמות הנדרשת והכמות שהוקצתה עבור כל כל ההזמנות / פק"עות פתוחות  .
  • הדוח מציג את פרטי ההזמנה /לקוח /ת.אספקה /פק"ע ומול הכמות הנדרשת את יתרת המלאי לאחר הניפוק הצפוי.
  • הפריטים הצפויים להיות בחוסר מודגשים באדום וניתן לזהות באופן פשוט את העיתוי בו צפוי להיות החוסר בכדי להערך בהתאם.
  • אופציה להצגת חוסרים בלבד.
  • אופציה לנטרול חוסרים הצפויים להיות מושלמים ע"ב אספקות מהזמנות רכש .
  • אופציה להתחשב בפק"עות ללא הזמנות או להתחשב בהזמנות שטרם נפתחו להן פק"עות.

לפרטים נוספים אתם מוזמנים ליצור קשר:

צביקה פרידמן
פריטק מערכות מידע
zvika@freetech.co.il
נייד 054-7280078