שינוי סטטוס בדיווח יצור

שחרור מעבדה בדיווחי יצור- שינוי סטטוס והעברה למחסן פסולים

למה נדרש לשנות סטטוס בדיווח יצור?

בחברות יצרניות העוסקות בתחום הפרמצבטיקה / מזון  ומתנהלות עם מערכת פריוריטי תעשייתית  קיים הצורך לבצע בקרה על התוצ"ג בסיום תהליך היצור שלו.

הבעיה היא שדיווחי היצור בפריוריטי  של כמות התקינים שיוצרו בהצלחה ', יוצרים מלאי בסטטוס Goods .
מלאי זה עובר לאורך תהליך היצור מפעולה לפעולה העוקבת לה ועד לפעולה האחרונה בתהליך היצור שבדר"כ גם מכניסה את מלאי התוצ"ג למחסן תוצ"ג כלשהו.

הבעיה המרכזית היא שסטטוס Goods הינו סטטוס המסומן בדר"כ כזמין  למכירות ויש חשש שתוצ"ג ימכר ללא כל בקרה של מח' אבטחת איכות.

הדרך למנוע מכירה של תוצ"ג שלא עבר בקרת QA היא להעבירו בסיום תהליך היצור לסטטוס המייצג 'הסגר' (Quarantine).

מה היתרון בשינוי סטטוס באופן אוטומטי? 

הרעיון הוא לחסוך את התעודה הידנית של העובד בסיום דיווח  היצור ולמנוע מצב שהעובד מסיבה כלשהי שכח לשנות סטטוס ל Quarantine  או שבטעות העביר רק חלק מהתוצ"ג לסטטוס זה.
בסופו של דבר אנו רוצים להקטין ככל האפשר את הסיכוי למכירת יח' פגומות העולות הרבה כסף רב  ועלולות להביא ל  Recall  במידה ותתגלה בעיה כלשהי וימצא פגם לאחר שנשלח ללקוחות.

בדרך כלל נדרשת הפרדה כבר בשלב דיווח היצור בין מלאי המיועד למכירה ומלאי המיועד לדגימות QC או שעובר מבחני יציבות Stability:

  • המלאי למכירה ידווח ככמות תקינים המיועדים לבדיקה ושחרור (מיוצג כמלאי בסטטוס Quarantine )
  • המלאי המיועד לדגימות ידווח ככמות MRB המיועדת לבדיקות מעבדה במח' הQC  (מיוצג כמלאי בסטטוס Samples).

תכולת הפיתוח לשינוי סטטוס

  • ניתן להגדיר לכל סטטוס מהו סטטוס היעד אליו שאליו ישוחרר המלאי בסיום דיווח היצור.
  • ניתן להגדיר מעבר אוטומטי של מלאי היח' הפסולות שדווחו מרצפת היצור למחסן פסולים יעודי.
  • תעודת השחרור נוצרת ברקע ומתעדכנת בהתאם לכמות המדווחת בכל אחד מהשדות (תקינים,פסולים,MRB ), ניתן להתנתב אליה מרשומת דיווח היצור.
  • כל שינוי בין שני סטטוסים שונים יוצר שורת תעודת שחרור מתאימה המקושרת לדווח היצור ומאפשרת עקיבות מלאה.
  • הפיתוח תומך גם בדיווחי יצור על מכשירים המדווחים לסטטוסים שונים,כך שגם סטטוס המכשיר מתעדכן בהתאם.
  •  קידומת מספר המכשיר המדווח ,ניתנת להגדרה כך שתעדכן  באופן אוטומטי כבר בשלב הדיווח את הסטטוס היעד שלו.
    לדוג' מאפשר בשלב הבדיקה הויזואלית להדביק מדבקת ברקוד על המבחנה או המכשיר ועצם קריאתה במסך רישום מספרי מכשירים תחת דיווח היצור תעדכן את הסטטוס שלה במלאי.

לפרטים נוספים אתם מוזמנים ליצור קשר:

צביקה פרידמן
פריטק מערכות מידע
zvika@freetech.co.il
נייד 054-7280078