רכש לפי פרויקט

מסווגים את הזמנות הלקוח שלכם לפרויקטים ומעוניינים לבצע הצטיידות לפי פרויקט?

מעוניינים לבצע בקרה על החוסרים הקיימים לפרויקט ולבצע מעקב על פעילות הרכש לפרויקט?

רוצים לזהות באופן מיידי את ההוצאות שלכם ולחשב רווחיות לפרויקט או הזמנת לקוח ללא מודול ניהול פרויקטים?

הפיתוח הבא יאפשר לכם לסווג דרישות רכש לפרויקטים ולשייך אוטומטית את מרכז הרווח המתאים להזמנת הרכש

  • לאחר שהרצתם MRP ותכנון רכש ונוצרה לכם דרישה מרוכזת לרכש , תרוץ תוכנית המשייכת כל שורת דרישת רכש להזמנת הלקוח שבגינה היא נוצרה.
  • שורת דרישת הרכש תשויך אף היא למרכז הרווח של שורת הזמנת הלקוח ממנה נוצרה.
  • במצבים בהם נוצרה דרישה אחת לצורך הצטיידות עבור מס' פרויקטים שונים בגלל טווחי קיבוץ וכיוצא בזה,
    המערכת מציגה חיווי ברור ע"מ שמנהל הרכש יסווג בהתאם את הדרישה למרכז הרווח המתאים. 

לפרטים נוספים אתם מוזמנים ליצור קשר:

צביקה פרידמן
פריטק מערכות מידע
zvika@freetech.co.il
נייד 054-7280078