קביעת מחסן וסטטוס בשלב דיווח יצור פסולים או MRB

בדר"כ, כאשר מתגלה במהלך הייצור שסחורה נפגמה או  כזו הנדרשת בדיקה ואישור ועדת MRB , עובד היצור מניח את הפריט הפגום בפינה כלשהי נפרדת במחסן  (פינת הפסולים או הפריטים לבדיקה).
מטרת הפיתוח הבא :
לאפשר לעובד היצור שגילה את המלאי הפגום בקו היצור , לדווח באותו רגע לאיזה מחסן ובאיזה סטטוס נמצא המלאי ע"מ שמח' האיכות תוכל לשחררו או לבצע תעודת השמדה בהתאם.

להלן תיאור הפיתוח המאפשר קביעת מחסן וסטטוס בשלב דיווח היצור בהתאם לפעולה המדווחת  :

  • במסך 'פעולות' ניתנת אפשרות להגדרת מחסנים רלוונטיים להעברה בשלב דיווח היצור
  • לכל מחסן מוגדרים סטטוסים אפשריים לבחירה.
  • במסכי דיווח היצור המשתמש יכול לשנות המחסן / סטטוס כפונקציה של ההגדרות לעיל פר הפעולה המדווחת.
  • בעת עדכון דיווח היצור ,מתבצעת תנועת המלאי המתאימה לשינוי מיקום מלאי הפק"ע בהתאם למחסן והסטטוס שנבחרו .
  • הערה : עדכון כמות 'פסולים' אף מסירה את הקישור של רשומת המלאי לפק"ע ופעולה בכדי להקל על תנועת ההשמדה .

*קיימת אפשרות גם לשינוי סטטוס המוצר באופן אוטומטי כבר בשלב דיווח היצור.

לפרטים נוספים אתם מוזמנים ליצור קשר:

צביקה פרידמן
פריטק מערכות מידע
zvika@freetech.co.il
נייד 054-7280078