מודול ספירות מלאי מחזוריות

מוצא את עצמך נאבק באמינות מלאי נמוכה? בערכי מלאי שאינך מצליח להסביר ביחס לתקופה קודמת?

מודול ספירות מלאי מחזוריות נועד לסייע לך להתמקד בספירות של הפריטים העיקריים,
שלפי חוקי פרטו מהווים אחוז ניכר (כ-80 אחוזים ) מערך המלאי שלך !

הרעיון הוא שבמקום שאתה תצטרך לתת הנחיות למנהל המחסן שלך ותמקד אותו בפריטים החשובים לך ספירה , המערכת תבצע זאת מדי יום בשבילך.
לאחר אתחול ראשוני המערכת תיצור עבורך בתדירות קבועה ספירת מלאי מזדמנת לקבוצות הפריטים המשפיעות על ערך המלאי.

 להלן פרוט תכולת מודול ספירות מחזוריות / מדגמית

  • המודול מאפשר הכנה של תעודת ספירת מלאי מחזורית המתגלגלת בתדירות קבועה ובאופן אוטומטי למדגם של מוצרים אקראיים (ספירה מזדמנת).
  • ישנה אפשרות להגדיר פר מחסן/איתור את כמות המק"טים לספירה מכל קבוצת מלאי לפי סיווג קבוצת ABC (חוק פרטו).
  • מוצר שכבר עלה בספירה יועבר לסוף התור בהרצה הבאה של הכנת הספירה המחזורית ,עד שכל המק"טים מהקבוצה  שלו (ABC) יספרו  ויחזור לספירה מחדש.
  • הכנת התעודה יכולה להתבצע ע"ב ריצה בTabula Task Scheduler ובגינה תפתח תעודת ספירת מלאי מחזורית המסומנת לצורך הפרדה ברורה בין סוג תעודה זו לספירות המלאי התקופתיות הרגילות.
  • ניתן להבדיל בלוג תנועות המלאי בין שורות ספירה מחזורית מתגלגלת לבין ספירה תקופתית רגילה.
  • קיימת אפשרות להצגת ערך המחסן לאחר הספירה וקיים ביטוי להפרש בדולרים  בין הכמות שנספרה לכמות המחושבת קודם לביצוע הספירה בפועל.

לפרטים נוספים , נא צור קשר 054-7280078 צביקה או מלא את הטופס מטה ונחזור אליך:

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה