ניהול תהליך אפקטיבי להזמנות רכש

ניהול תהליך (BPM)להזמנות רכש

להלן תוספות המאפשרות בקרה טובה יותר של תהליך הרכש בפריוריטי:

  • עדכון אוטומטי של הספק בגין שינוי ממהדורה קודמת שנשלחה אליו על אותו מוצר הנרכש לפי ספסיפקציות .
  • אפשרות להגדרת מטבע אחיד על בסיסו יבוצע שערוך כל ההזמנות – מפשט משמעותית חוקים עסקיים לצורך היררכיית אישורי הזמנה.
  • בקרה על מחיר ליחידה הגבוה מהמחירים האפשריים למוצר , ומחיר הקניה האחרון.
  • תיעוד אי עמידה בזמני אספקה מובטחים.

לפרטים נוספים אתם מוזמנים ליצור קשר:

צביקה פרידמן
פריטק מערכות מידע
zvika@freetech.co.il
נייד 054-7280078