גאנט התקדמות מכשיר בתהליך יצור

גאנט התקדמות מכשיר בתהליך היצור

פותחים פקודות עבודה פר שורת הזמנה ומעוניינים לעקוב אחר המכשיר בקו היצור?

לדעת בכל רגע נתון באיזה תחנת עבודה נמצא המכשיר ?

כמה יחידות בוצעו בכל פעולה בתהליך היצור?

להסתכל על קובצת פק"עות במקביל העוברות תהליך יצור דומה לרוחב תהליך העבודה שלהם?

המענה לכל השאלות לעיל הינו דוח אינטגרטיבי ,
המציג את את כל המידע על המכשיר או פק"עות ההזמנה ,
מהלך התקדמות לאורך תהליך העבודה ,
ואף מדגיש פעולות לפק"עות בהם חל עיכוב הצפוי לדחות את תאריך האספקה.

  • הדוח מתאים לחברות המייצרות מכשירים פר הזמנה ומעוניינות בבקרה על המכשיר עצמו בכל שלב בתהליך היצור.
  • ניתן להפיקו לפי הזמנה או פק"ע.
  • הדוח מציג את התקדמות המכשיר בפעולות היצור השונות.
  • ישנה גמישות להחליט עצמאית איזה מפעולות היצור רלוונטיות להצגה.
  • ניתן להגדיר פר פעולה מהו אינטרוול הזמן לעיכוב לפני תאריך אספקה ,
    כך שבאם לא דווח על פעולה זו בתוך פרק הזמן המוגדר תודגש הפעולה החורגת.

לפרטים נוספים אתם מוזמנים ליצור קשר:

צביקה פרידמן
פריטק מערכות מידע
zvika@freetech.co.il
נייד 054-7280078