בקרת תוצאות תמחיר

בקרת תוצאות תמחיר , והשואתן לתקופות תמחיר שונות

  • דוח המאפשר בקרת תוצאות תוכנית התמחיר ומבליט סטיה  משמעותית  של העלות התמחירית מהעלות שחושבה לצובר קודם.
  • הצגה באדום של תנועות מלאי בגינם נוצר הפרש העלות.
  • אפשרות להגדרת הסטייה בעלות בשלב קלט הדוח – לפי סכום קבוע בדולר ו/או היחס באחוזים מעלות קודמת.

לפרטים נוספים אתם מוזמנים ליצור קשר:

צביקה פרידמן
פריטק מערכות מידע
zvika@freetech.co.il
נייד 054-7280078